MENU
Aula_close Layer 1

UU-vejledning

Uddannelsesvejledningen forestås af "Ungevejledningen - UU" i Herning ved UU-konsulent Rikke Binderup Damm. Du finder Rikkes kontaktoplysninger her.

Uddannelsesparthedsvurdering
I 8. klasse tager skolen stilling til, om eleven har et øget vejledningsbehov eller ej.

De elever, der ikke vurderes at have et særligt vejledningsbehov, modtager individuel vejledning fra E-vejledningen og kollektiv vejledning fra Ungevejledningen.

I undervisningen på skolen og i faget "Uddannelse og Job" udfordres elevens valg af uddannelse med henblik på relevant efterfølgende beskæftigelse.

Elever, der har et særligt vejledningsbehov, bliver vejledt individuelt og i grupper af Ungevejledningen. Disse elever kan også indgå i brobygningsforløb i 9. klasse og vil gennem særlige vejlednings- og undervisningsforløb blive støttet i overgangen til en ungdomsuddannelse eller FGU (produktionsskolen).

Du kan læse mere om kriterierne for uddannelsesparathedsvurderingen i de to foldere vedhæftet nederst på siden.

8.-10. kl.

Der gennemføres kollektiv vejledning for alle og individuelle/gruppesamtaler og aktiviteter med elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate.

  • I 8. klasse skal alle elever deltage på 5 dages introduktionskursus, der består dels af 2 x 2 dage på en ungdomsuddannelse samt en 5. dag, som er arrangementet Skoleskills på Herningsholm Erhvervsskole. Der kan laves aftaler om erhvervspraktik efter aftale med skolen. Aftaleark i forbindelse med erhvervspraktik er vedhæftet nederst på siden.
  • I 9. klasse kan ikke-uddannelsesparate samt uddannelsesparate, uafklarede elever deltage i brobygning og evt. erhvervspraktik.
  • I 10. klasse skal alle elever deltage i brobygning.
  • I 9.- og i 10. klasse kan der søges specialpraktik og laves aftaler om erhvervspraktik efter aftale med skolen.

Information om tilmelding til ungdomsuddannelser/10. klasse sendes direkte fra undervisningsministeriet til alle forældre via e-boks. Forældre og elever kan få bistand til dette af E-vejledningen.

Elever med et særligt vejledningsbehov tilmeldes ungdomsuddannelse eller anden aktivitet i samarbejde med Ungevejledningen. Forældre bliver inddraget i form af informationsbreve og forældremøder. 

Ungdomsvejledning – vejledning af 16-25 årige

For unge, der har forladt folkeskole, friskole eller efterskole og endnu ikke er uddannelsesparate, tilbyder Ungeveledningen vejledning om ungdomsuddannelse.

Der kan rettes henvendelse til Ungevejledningen - UU, Godsbanevej 1, 7400 Herning.

Se endvidere oplysninger på hjemmesiden ungeveledningen.herning.dk.

Der kan også tages kontakt til den nationale virtuelle vejledningsportal på http://www.evejledning.dk/

Vil du vide mere?
UU-vejleder Rikke Binderup Damm
 
Telefon 29 22 02 68
 Email uuvrd@herning.dk

Nyttige links

 

 

Dokumenter

Uddannelsesparathed - 10 spørgsmål.pdf

Shape Created with Sketch.

Uddannelsesparthed -uddybende.pdf

Shape Created with Sketch.