Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledningen forestås af "Ungevejledningen" i Herning ved uddannelsesvejleder Rikke Binderup Damm. Du finder Rikkes kontaktoplysninger her.

Uddannelsesparthedsvurdering
I 8. klasse tager skolen stilling til, om eleven har et øget vejledningsbehov eller ej.

De elever, der ikke vurderes at have et særligt vejledningsbehov, modtager individuel vejledning fra E-vejledningen og kollektiv vejledning fra Ungevejledningen.

I undervisningen på skolen og i faget "Uddannelse og Job" udfordres elevens valg af uddannelse med henblik på relevant efterfølgende beskæftigelse.

Elever, der har et særligt vejledningsbehov, bliver vejledt individuelt og i grupper af Ungevejledningen. Disse elever kan også indgå i brobygningsforløb i 9. klasse og vil gennem særlige vejlednings- og undervisningsforløb blive støttet i overgangen til en ungdomsuddannelse eller anden aktivitet.

Du kan læse mere om kriterierne for uddannelsesparathedsvurderingen i de to foldere vedhæftet nederst på siden.

8.-10. kl.

Der gennemføres kollektiv vejledning for alle og individuelle/gruppesamtaler og aktiviteter med elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate.

  • I 8. klasse skal alle elever deltage på 5 dages introduktionskursus, der består dels af 2 x 2 dage på en ungdomsuddannelse samt en 5. dag, som er arrangementet Skoleskills på Herningsholm Erhvervsskole. Der kan laves aftaler om erhvervspraktik efter aftale med skolen. Aftaleark i forbindelse med erhvervspraktik er vedhæftet nederst på siden.
  • I 9. klasse kan ikke-uddannelsesparate samt uddannelsesparate, uafklarede elever deltage i brobygning og evt. erhvervspraktik.
  • I 10. klasse skal alle elever deltage i brobygning.
  • I 9.- og i 10. klasse kan der søges specialpraktik og laves aftaler om erhvervspraktik efter aftale med skolen.

Information om tilmelding til ungdomsuddannelser/10. klasse sendes direkte fra undervisningsministeriet til alle forældre via e-boks. Forældre og elever kan få bistand til dette af E-vejledningen.

Elever med et særligt vejledningsbehov tilmeldes ungdomsuddannelse eller anden aktivitet i samarbejde med Ungevejledningen. Forældre bliver inddraget i form af informationsbreve og forældremøder. 

Ungdomsvejledning – vejledning af 16-25 årige

For unge, der har forladt folkeskole, friskole eller efterskole og endnu ikke er uddannelsesparate, tilbyder Ungevejledningen vejledning om ungdomsuddannelse.

Der kan rettes henvendelse til Ungevejledningen, Godsbanevej 1, 7400 Herning.

Se endvidere oplysninger på hjemmesiden ungeveledningen.herning.dk.

Der kan også tages kontakt til den nationale virtuelle vejledningsportal på http://www.evejledning.dk/

Vil du vide mere?
Uddannelsesvejleder Rikke Binderup Damm
 
Telefon 29 22 02 68
 Email uuvrd@herning.dk

Nyttige links

 

 

Dokumenter

Uddannelsesparathed - 10 spørgsmål.pdf

Shape Created with Sketch.

Uddannelsesparthed -uddybende.pdf

Shape Created with Sketch.