Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vikardækning

Vikarpolitik

På skolen foregår der ind imellem ting, som betyder, at en lærer ikke kan læse sine normale timer. Det kan bl.a. dreje sig om lejrskoler, projektuger eller ekskursioner, hvor læreren sammen med en klasse er væk fra normalundervisningen. Det kan dreje sig om kurser, som læreren deltager i, og endelig kan læreren jo også blive syg.

Det betyder, at en af skolens øvrige lærere læser timen for den fraværende, og den fraværende lærer skal aflevere oplysninger til vikaren om, hvad der skal arbejdes med i timen.

Skolen råder over en pulje af skemalagte vikartimer, hvor en lærer har vikartimer liggende inde i sit skema og står til rådighed for vikararbejde. Disse bruges altid først.

Når disse timer er brugt, kan de faste lærere blive bedt om at læse vikartimer. Her forsøger vi at prioritere, således at en lærer, som har det samme fag som det, der skal vikardækkes, vælges først, derefter vælges en lærer, som har klassen i forvejen. Dette kan ikke altid lade sig gøre, og vi kan være nødt til at vælge en lærer, som ikke opfylder en af de nævnte prioriteter.

Generelt gælder:

  • Supplerende undervisning, bibliotekets åbningstid, frivillig undervisning, to-sprogstøtte og holddelingslektioner vikardækkes ikke.
  • Der vikardækkes ligeledes ikke, hvis der er afsat holddelingsressourcer til årgangen, og én af de øvrige lærere er fraværende. Her bruges holddelingslæreren som vikar.
  • Hvis ikke andet er muligt, kan 6. - 9. klasse skulle arbejde alene uden lærer.


I spidsbelastningssituationer gælder:

  • Lærere i den supplerende undervisning, to-sprogs-støttelærere, bibliotekarer og lærere med holddelingslektioner kan tages ud af deres funktion for at dække vikartimer andre steder.
  • Elever i 6. – 9. klasse kan gives fri i ydertimer sidst på skoledagen.