Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens værdier

Skolens værdier

Vestervangskolens 4 grundlæggende værdier er:

 • Engagement
 • Tryghed
 • Læring
 • Forpligtende fællesskab

 

Engagement

På Vestervangskolen viser vi engagement ved:

 • at vi føler et medansvar for hinanden og skolen

 • at man er en aktiv medspiller i skolens liv, og bidrager med det man kan

 • at dialog og samarbejde er nøgleord

 • at alle udviser interesse for den enkelte og for fællesskabet

 • at lyst og gå på mod er i fokus

 • at elever og forældre oplever at indlevelse i den enkelte elev er en naturlig del af skolens hverdag

 • at alle udviser initiativ, dvs. tager aktivt del i skolens liv

 • at være ægte og troværdige i vores omgangsform

Tryghed

På Vestervangskolen skabes tryghed ved:

 • at alle føler sig set, hørt og anerkendt

 • at alle oplever og udviser respekt i en ordentlig omgangsform

 • at man kan være sig selv, og der er plads til forskelligheder

 • at vi har tillid til hinanden

 • at vi har forståelse for hinanden

 • at alle oplever tydelige og kendte rammer

 • at alle føler sig som en del af fællesskabet

 • at skolen er kendetegnet ved åbenhed og en ærlig dialog

Læring

På Vestervangskolen skaber vi læring ved:

 • at der stilles forskellige krav til eleverne

 • at undervisningen varieres, så der er passende udfordringer for alle

 • at der bliver pirret til elevensnysgerrighed, og der skabes motivation og lyst til at lære

 • at alle bliver mødt med tydelige forventninger

 • at være bevidst om sig selv og sine evner

 • at det er et mål, at undervisningen giver eleverne de bedst mulige vilkår for tilegnelse af kundskaber, færdigheder og viden

 • at det er et mål, at skolen bidrager til elevernes dannelse


Det forpligtende fællesskab

På Vestervangskolen arbejder vi med det forpligtende fællesskab

Eleverne i 8. klasse har skrevet en historie, som illustrerer det samlende begreb i vort værdigrundlag - "Det forpligtende fællesskab".

Små skridt mod fremtiden

Solen stod klart på en skyfri himmel. Vejret kunne altid få Sara i godt humør, men lige i dag var der en sørgmodig stemning over det hele. For sidste gang havde de været i hallen og sammen med hele skolen sunget feriesangen ”Èn og èn er tre og jorden den er flad”, som optakt til sommerferien. Omkvædet rumsterede stadig i deres hoveder, da de satte sig i den gamle skolegård på en af bænkene, der omkransede et af kastanjetræerne.
Selvfølgelig havde de snakket om, hvor dejligt det ville være endeligt at afslutte kapitlet på Vestervangskolen og starte et nyt. Hun vidste, at det skulle ske en dag, men hvorfor så hurtigt? Hun havde jo nydt folkeskolen, vennerne, lærerne og skolen i sig selv. Den var blevet hendes andet hjem i løbet af årene. Det var jo her, hun havde fået venner for livet, været på lejrskoler og mødt voksne, der ville hende det bedste. Her havde hun lært sin abc, lært at regne, lært engelsk og tysk og sidst, men ikke mindst lært at alle er vigtige brikker i et puslespil. Her hun havde fået et smugkig på biologiens verden og fået den store viden om geografi.
Minderne fik hende til at smile…

Læs hele historien her