Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden

Forretningsorden

Skolebestyrelsen

 

 1. Skolebestyrelsen arbejder i henhold til den til enhver tid gældende skolestyrelsesvedtægt i Herning Kommune

 2. I skolebestyrelsens møde i august vælges en formand og en næstformand blandt de forældrevalgte medlemmer.
  Ligeledes vælges en kontaktperson til Skole & Forældre. Valgene gælder for et år. Genvalg kan finde sted

 3. Der aftales en møderække for en periode af et år

 4. Hvis et medlem over en længere periode er forhindret i at deltage i bestyrelsesmøderne,
  kan skolebestyrelsen beslutte at indkalde en suppleant

 5. Skolens ledelse udarbejder et beslutningsreferat og et intern notat fra hvert bestyrelsesmøde

 6. Det interne notat sendes til formanden, der godkender dette med evt. ændringer.
  Derefter sendes det interne notat til skolebestyrelsen

 7. Skolens pædagogiske leder kan deltage i bestyrelsesmøderne
   

Godkendt d. 6. december 2018