MENU
Aula_close Layer 1

Læring på Vestervangskolen

Skolens læsepolitik

Læsepolitik

Vestervangskolens læsepolitik og læsehandleplan har afsæt i Herning Kommunes "Strategi og handleplan for sprog og læsning 0-18 år".

Læsepolitikken er retningsgivende for skolens pædagogisk personales arbejde med læsning.

 

Skolens idrætsprofil

 Idrætsprofil

 Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer.   Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse.

Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

 

Den åbne skole

 Den åbne skole

 Under den åbne skole kan der etableres samarbejder med det lokale forenings- kultur- og  erhvervsliv, ungdomsuddannelserne og det nære liv omkring skolen.

 Læs skolebestyrelsens princip om "Den åbne skole", og læs mere om de etablerede  samarbejder  herunder. Du finder siden skolebestyrelsens principper for Vestervangskolen her

 

Evalueringsplan

Evalueringsplan

Der evalueres løbende i de enkelte klasser bl.a. via samtaler mellem elev og lærer samt ved anvendelsen af andre evalueringsformer. Klik på billedet til venstre og læs Vestervangskolens evalueringsplan for for hhv. hovedskolen og specialklasserne.

 


Ordblind?Pjecen beskriver, hvordan vi på Vestervangskolen støtter op om de elever, der bliver testet ordblinde. Hent den nederst på siden.

Dokumenter

2017 Vestervangskolens idrætsprofil.pdf

Shape Created with Sketch.

Evalueringsplan 17-18.pdf

Shape Created with Sketch.

Læsepolitik .pdf

Shape Created with Sketch.

Pjece til forældre om ordblindhed.pdf

Shape Created with Sketch.